Drim Logo

Proizvodno prometno i uslužno preduzeće Drim d.o.o.

Adresa

31210 Rasna, Požega

/ Telefon/faks

+381 (0)31 724-313

+381 (0)31 724-151

E-mail

office@drim.rs

info@drim.rs

prodaja@drim.rs

drimpoz@mts.rs

GPS lokacija

43.818884, 20.035853

Finansije i računovodstvo

+381 (0)31 811 - 865

kontokomercdoo@mts.rs