Drim Logo

Pleh za baget 10 ležišta

slika

Dimenzije: 600×800

Valova: 10

Materijal: Almg3

Otvor perforacije: 2mm, 3mm