Drim Logo

Sečka za testo promenljive širine

slika

Sečka za testo izrađena od prohroma, otporna na koroziju, kiselinu i ogrebotine