Drim Logo

Okrugli otvor sa međuperforacijom

slika