Drim Logo

Perforirani limovi

slika

Perforacija u različitim formama oživljava metal i daje mu neku sasvim drugačiju dimenziju.