Drim Logo

Protočna perforacija

Perforacija iz rolne – protočna perforacija

Godine bogatog iskustva koje su za nama, visok nivo tehnološke opremljenosti kao i sve veća tražnja naših klijenata za perforiranim limovima u rolni, poslužili su nam kao inspiracija da odemo korak dalje i prvi u regionu pokrenemo liniju za protočnu perforaciju.

 Zahvaljujući ovom modernom postrojenju preduzeće DRIM svojim saradnicima može ponuditi perforirane limove u rolni, bez ograničenja dužine pojedinačnog komada kao i perforirane limove u tablama prema zahtevanim dužinama, koje mogu biti znatno iznad standardnih.

Linija za protočnu perforaciju zahvaljujući svojim tehničkim mogućnostima drastično smanjuje troškove i ubrzava proces proizvodnje, što utiče povoljno na sniženje cene finalnog proizvoda.

DSC_1857-1

DSC_1811

DSC_1831

DSC_1829

DSC_1827


Previous
Next

Perforiranje iz rolne u rolnu može se vršiti na svim vrstama čelika debljine od 0,5 – 3,00mm: aluminijumu, hladno i toplo valjanim kao i pocinkovanim limovima, prohromu, bakru i mesingu. Najčešće se perforirani limovi u rolni proizvode sa okruglim otvorima prečnika 3 i 5mm u standardnom rasporedu,a zahvaljujući sopstvenoj alatnici spremni smo da u kratkom rok odgovorimo klijentima koji imaju potrebnu za perforiranim limovima u rolni sa drugom vrstom otvora. Mogu se preradjivati limovi širine od 100- 1000mm, dok za dužinu rolni nema ograničenja.

Danas perforirani limovi u rolni pronalaze primenu ne samo u metalnoj, već u gotovo svim granama industrije.

Perforacija iz rolne


Perforacija iz rolne