Drim Logo

Perforacija po zahtevu

Zahvaljujući sopstvenoj alatnici, proizvodnom iskustvu naših zaposlenih i savremenoj numeričkoj opremi, pored standarnih možemo ponuditi i širok dijapazon perforacije sa otvorima i rasporedom prema zahtevu kupca.