Drim Logo

Za burek

Tepsije za burek i ruža pogaču različitih dimenzija i konstantnog kvaliteta

Za picu

Tepsije za pečenje pice standardnih dimenzija ili dimenzija po Vašem zahtevu

Za slavski kolač

Tepsije koje mogu služiti za više namena, prvenstveno namenjene pečenju slavkih kolača